Monday, October 12, 2009

Sambong - Pilipino (Tagalog)

To view in English Click here!          Sambong (Blumea camphor, Ngai camphor sa English, Alibum, Alimon, Ayoban, Bukodkud, Dalapot, Gabuen, Gintin-gintin, Kambibon, Lalakdan san Visayas and Sob-sob, Subusub, Subsob sa Ilocos.) may sayantipikong pangalan na Blumea balsamifera isa sa 10 halamang gamot na kinikilala ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH – Department of Health) ng Pilipinas. Ito ay isang antiulithiasis ito ay tumutulong bilang isang diuretiko, ito ay nakakatulong na itapon ang labis na tubig at sosa (asin) sa katawan at tumutulong din matrato ang sakit sa bato, ginagamit din upang magamot ang sipon at katamtamang pagtaas ng dugo. Kilala din ito na nagtataglay ng Anti-diarrheic, Anti-gastralgic, anti-diarrhea at Anti-spasm.

          Karaniwang din itong ginagamit na pampaligo sa mga bagong panganak, sa paglinis ng sugat at hiwa.

Gamit bilang lunas sa mga sumusunod:

Dahon
     Tumutunaw ng bato sa pantog
     Manas
     Pagtaas ng dugo
     Rayuma
     Sipon
     Hika
     Bronchitis
     UTI
     Gamot para sa tiyan
     Vermifuge
     Mga problema sa paghinga
     Sugat
     Iti
     Namamagang lalamunan
     Bulate sa tiyan
     Pigsa
     Anti-diarrheic
     Anti-gastralgic

Tuyong dahon ginagamit na sigarilyo
     Sinusitis.

Ugat
     Lagnat

Paghahanda:

Inumin
 1. Hugasan ang dahon at hiwain ng maliliit.
 2. Sukating ang 2 baso ng tubig at isang basong hiniwang dahon.
 3. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto sa kaserola na walang takip
 4. Palamigin at salaain.
    Uminom ng 1/3 baso, tatlong beses isang araw.

Paliligo

          Ilagay ang maraming dahon sa isang kaserolang tubig at pakuluan, ihalo ito sa tubig na gagamitin sa paliligo, maaari ding gamitin ang dahon bilang panghilod.

          Panlunas para sa sakit ng ulo, pigain o durugin ang dahon at ihalo sa langis ng niyog, ipahid sa noo at sentido.

Sambong - English

 
Kung gusto po ninyong mabasa sa Pilipino (Tagalog) Pumindot lamang po dito!


          Sambong (Blumea camphor, Ngai camphor in English, Alibum, Alimon, Ayoban, Bukodkud, Dalapot, Gabuen, Gintin-gintin, Kambibon, Lalakdan in Visayas and Sob-sob, Subusub, Subsob in Ilocos.) with a scientific name, Blumea balsamifera is one of the 10 herbal alternatives endorsed by the DOH (Department of Health) of the Philippines. It is antiulithiasis and work as diuretic, helps dispose excess water and sodium (salt) in the body and also help treat kidney disorder, used also to treat colds and mild hypertension, also known with Anti-diarrheic, Anti-gastralgic, anti-diarrhea and Anti-spasm properties.

          Also use as bath for women after child birth, clean wounds and cuts.

Use as herbal remedy for:

Leaves
     Dissolve kidney stones
     Edema
     Hypertension
     Rheumatism
     Colds
     Asthma
     Bronchitis
     UTI
     Stomachic
     Vermifuge
     Respiratory problems
     Sores
     Dysentery
     Sore throat
     Worms
     Boils
     Anti-diarrheic
     Anti-gastralgic

Dried leaves as cigarette
     Sinusitis.

Roots
     Fever

How to prepare:

As drink
 1. Wash the leaves and cut into pieces
 2. Measure 2 glasses of water and 1 glass of chopped leaves.
 3. Boil in low fire for 15 minutes without cover.
 4. Set aside, cool and strain.
    Drink 1/3 glass 3x a day.

As bath

          Include a lot of leaves into a casserole of water and let it boil, and add it to the water for bathing, you can also use the leaves as sponge.

          Leaves can be crushed or pounded and mixed with coconut oil and apply on forehead and temples for headaches

Thursday, October 8, 2009

Lagundi - Pilipino (Tagalog)

 
To view in English Click here!


          Ang lagundi (Shrub or five-leaved chaste tree) na may sayantipikong pangalan na Vitex Negundo ay isa sa 10 halamang gamot na kinikilala ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH – Department of Health) ng Pilipinas, ayon sa pag-aaral at pananaliksik ang Lagundi ay nagtataglay ng chrysoplenol D, na nagpapaalwan ng kalamnan at may katangian ng anti-hitamine. Nagtataglay din ito ng isoorientin, casticin, luteolin-7-0-glucoside, bukod sa iba pang mga bagay na magpalabas ng resulta ng isang anti-histamine. Pinipigil din nito ang palabas ng leukotriene, isang mahalagang kayarian na pumipigil sa hika. Ang dahon, ugat, bulaklak at buto ng Lagundi ay kinakitaan din ng halaga sa panggagamot.

          Lumilitaw na ang Lagundi ay may pakinabang din bilang analagesic, ayon sa pag-aaral inihahalintulad ito sa mga gamot na kagaya ng aspirin na nagpakita na nakatutulong sa paglapat ng lunas sa mga karamdaman katulad ng sakit na dulot ng pagbunot ng ngipin.

Gamit bilang lunas sa mga sumusunod:

Dahon
     Hika
     Ubo
     Lagnat
    Trangkaso

Bulaklak
     Pagdudumi
     Kolera
     Lagnat
     Sakit sa atay
     Inirerekomenda din bilang pampalakas ng puso

Buto
     Pamamaga ng bibig
     Sakit sa balat
     Ketong

Ugat
     Hindi pagkatunaw ng pagkain
     Rayuma
     Bulate
     Apad
     Pigsa

Paghahanda:

Sabaw:
 1. Hugasang maigi at hiwain ng maliliit.
 2. Sukatin ang dalawang (2) baso ng tubig at isang (1) basong sariwang ginayat na dahon.
 3. Pakuluan sa mahinang apoy sa kalderong walang takip sa loob ng 15 minuto.
 4. Palamigin at salain
Ubo at Hika - 1/3 baso 2 beses isang araw.

Lagnat - 1/3 baso tuwing ikaw 4 na oras.

Ang paggamit sa bulaklak, buto at ugat. Pakuluan din tulad ng dahon.

Lagundi - English

 
Kung gusto po ninyong mabasa sa Pilipino (Tagalog) Pumindot lamang po dito!


          Lagundi (Shrub or five-leaved chaste tree) with a scientific name Vitex Negundo is one of the 10 herbal alternatives endorsed by the DOH (Department of Health) of the Philippines. It is know to be a common herbal medicine shrub grown wild in the Philippines. Research and studies shows that Lagundi has chrysoplenol D, smooth muscle relaxant with anti-histamine properties. It also contains isoorientin, casticin, luteolin-7-0-glucoside, among other things which exhibit an anti-histamine effect. Lagundi also shows leukotriene release inhibition, an important mechanism in controlling asthma. The leaves, root, flowers, and seeds of lagundi all appear to have medicinal value.

          Lagundi also appears to have some usefulness as an analgesic, being compared to drugs like aspirin in research and study that show to be helpful in the treatment of things like pain after dental extraction.

Use as herbal remedy for:

Leaves
     Asthma
     Coughs
     Fever
     Flu

Flowers
     Diarrhea
     Cholera
     Fever
     Diseases of the liver
     Also recommended as a cardiac tonic

Seeds
     Inflammation of the mouth
     Skin diseases
     Leprosy

Roots
     Dyspepsia
     Rheumatism
     Worms
     Colic
     Boil

How to prepare:

Decoction:

Wash the leaves thoroughly and chop into pieces.
Measure 2 glasses of water, and 1 glass of freshly chopped leaves.
Boil under low fire for 15 minutes without cover.
Set aside to cool and strain.

Cough and asthma - 1/3 glass 3x a day;

Fever - 1/3 glass every 4 hours

Flowers, seeds and roots. Boil as with the leaves.

Wednesday, October 7, 2009

Ampalaya - Pilipino (Tagalog)

 
To view in English Click here!


          Ang Ampalaya (Bitter Melon o Bitter Gourd) na may scientipikong pangalan na Momordica charantia ay isa sa 10 halamang gamot na kinikilala ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH – Department of Health) ng Pilipinas, mayaman sa bitamina A, B at C, folic acid, calcium, phosphorous at iron. Katulad ng iminumungkahi ng pangalan sa English ito ay may mapait na lasa dahil sa taglay nitong Momordica. Ito ay ginagamit na gamot mula pa sa mga ninunong tao na nagpasalin-salin na ng ilang saling lahi at napatunayang mabisa ng ilang pag-aaral at pagsasaliksik sa buong mundo. Kilala ito bilang lunas sa napakaraming karamdaman ngunit isa sa pinaka makabuluhang pinag-gagamitan nito ay ang Dyabetes. Nakatutulong ito na makalikha ang pranceas ng Insulin na siyang namamahala ng asukal sa dugo dahil sa nilalaman nitong flavanoids at alkaloids. Maliban sa kilalang lunas sa dyabetes at problema sa atay ito ay ginagamit ding mapagpipiliang gamot laban sa HIV.

          Ang Ampalaya ay antioxidant at kilala din bilang panlaban sa bakteriya, antipirina, parasiticide at nakakatulong din itong makadagdag sa immune system upang labanan ang impeksyon.

Gamit bilang lunas sa mga sumusunod:

Dyabetes
Problema sa atay
Rayuma
Gota
Pagtatae
Sakit sa ulo
Tumutulong sa paglinis at paggaling ng mga sugat at paso
Ubo
Lagnat
Bulate sa tiyan
Tumutulong sa pagpigil ng ilang uri ng kanser.

Paghahanda:

          Ang Kagawarang ng Kalusugan (DOH - Department of Health) ng Pilipinas ay may iminumungkahing paraan kung paano ang paghahanda ng katas ng Ampalaya.

 1. Hugasan at hiwain ng maliliit ang dahon.
 2. Ihalo ang anim na kutsara ng ginayat na dahon sa dalawang baso ng tubig o 2 basong ginayat na dahos sa 4 na basong tubig.
 3. Pakuluan ang pinaghalo sa loob ng 15 minuto sa isang kaserolang walang takip.
 4. Hayaan itong lumamig at salain.
 5. Uminom ng 1/3 tasa ng sulusyon 30 minuto bago kumain, tatlong beses isang araw.
Maaari ding pasingawan at kainin ang talbos ng Ampalaya (1/2 tasa, 2 beses isang araw)

Kung gagamiting sa pag purga, painumin ng marami.

Upang magamit sa sugat, sakit sa balat at paso, painitin ang dahon at itapal sa bahaging apektado.


*


DOH - Circular No. 0058 s, 2007 : reinstating Ampalaya as Scientifically-validated herbal medicinal plant - http://www.doh.gov.ph/files/dc2007-0058.pdf


Ampalaya - English

 
Kung gusto po ninyong mabasa sa Pilipino (Tagalog) Pumindot lamang po dito!


          Ampalaya (Bitter Melon or Bitter Gourd) with a scientific name, Momordica charantia is one of the 10 herbal alternatives endorsed by the DOH (Department of Health) of the Philippines. Rich in vitamin A, B and C, folic acid, calcium, phosphorous and iron. As the English name suggests, (bitter melon) it has a bitter taste due to the presence of Momordica. It have been used as folkloric cure for centuries by the Chinese and passes from generation to generation and proven effective by many research clinics and laboratories worldwide. It is known as a cure for a lot of illnesses but most significant of which is Diabetes. It helps the Pranceas produce more insulin that control the blood sugar due to its contents, a mixture of flavanoids and alkaloids. Asides from known help for diabetics and liver problems it is also being use as an alternative medicine for HIV

          Ampalaya is antioxidant, and it’s also known as antibacterial, antipyretic, parasiticide and helps enhances the immune system to fight against infections.

Use as herbal remedy for:

Diabetes
Liver problems
Rheumatism
Gout
Diarrhea
Headaches
Disinfects and heals wounds & burns
Cough
Fever
Intestinal worms
Help prevent some type of cancer

How to prepare:

The DOH (Department of Health) of the Philippines suggests the following procedure on how to prepare the Ampalaya extract.

 1. Wash and finely chop leaves.
 2. Add six tablespoons of the chopped leaves in two glass of water or 2 glasses of leaves to 4 glasses of water.
 3. Boil the mixture for 15 minutes in an uncovered pot.
 4. Let it cool and strain.
 5. Drink 1/3 cup of the solution 30 minutes before meals 3 times a day.
You can also steamed and eat Ampalaya tops (1/2 cup 2 times a day)

To use as purgative administer a large dozes.

Warmed the leaves and apply to the afflicted area to treat skin diseases, wounds and burns.


*
DOH - Circular No. 0058 s, 2007 : reinstating Ampalaya as Scientifically-validated herbal medicinal plant -  http://www.doh.gov.ph/files/dc2007-0058.pdf